Đang tải dữ liệu ...
Khóa Đào Tạo Nghiệp Vụ Bảo Vệ

Khóa Đào Tạo Nghiệp Vụ Bảo Vệ

Ngày: 28-02-2020 - 01:04 PM

Để giúp cho các nhân viên bảo vệ của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ BA SÁU NĂM NGÀY nắm vững được các kỹ năng bảo vệ tại các mục tiêu, CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ BA SÁU NĂM NGÀY chúng tôi thường xuyên mở các lớp huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ bảo vệ cho các nhân viên

Chi tiết
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Điện thoại:
0933 709 365

HOTLINE

HOTLINE HOTLINE

Điện thoại:
093.678.7088

Tổng Giám Đốc ( Huỳnh Ngọc Hạnh )

Tổng Giám Đốc ( Huỳnh Ngọc Hạnh ) Tổng Giám Đốc ( Huỳnh Ngọc Hạnh )

Điện thoại:
093.370.9365

Giám Đốc Kinh Doanh ( Trương Đình Nguyên )

Giám Đốc Kinh Doanh ( Trương Đình Nguyên ) Giám Đốc Kinh Doanh ( Trương Đình Nguyên )

Điện thoại:
090.989.9111

Giám Đốc Điều Hành ( Nguyễn Văn Hốc)

Giám Đốc Điều Hành ( Nguyễn Văn Hốc) Giám Đốc Điều Hành ( Nguyễn Văn Hốc)

Điện thoại:
0898 914 365

Tuyển Dụng & Đào Tạo (Nguyễn Văn Hốc)

Tuyển Dụng & Đào Tạo (Nguyễn Văn Hốc) Tuyển Dụng & Đào Tạo (Nguyễn Văn Hốc)

Điện thoại:
0898 774 365

Kế Toán ( Trần Minh Luân )

Kế Toán ( Trần Minh Luân ) Kế Toán ( Trần Minh Luân )