Đang tải dữ liệu ...
Trận Bóng Đá Giao Hữu Gây Quỹ Từ Thiện

Trận Bóng Đá Giao Hữu Gây Quỹ Từ Thiện

Ngày: 28-02-2020 - 12:44 PM

Tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN – TDTT gây quỹ từ thiện là một hoạt động ý nghĩa, hiệu quả trong việc vận động xã hội hóa để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

Chi tiết
Lễ Bàn Giao Mái Ấm Tình Thương

Lễ Bàn Giao Mái Ấm Tình Thương

Ngày: 28-02-2020 - 12:37 PM

Đây là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chung tay góp sức của các ban ngành, tổ chức và có ý nghĩa động viên to lớn đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Chi tiết
Dịch vụ bảo vệ máy ATM chuyên nghiệp

Dịch vụ bảo vệ máy ATM chuyên nghiệp

Ngày: 28-05-2014 - 11:24 AM

Ngày nay tại các điểm rút tiền trên các máy ATM ngày càng xảy ra các tệ nạn cướp giật tiền của những khách hàng đến rút tiền. và các loại tệ nạn này ngày càng được mở rộng hơn.

Chi tiết
Bảo vệ yếu tố không thể thiếu của ngành dịch vụ

Bảo vệ yếu tố không thể thiếu của ngành dịch vụ

Ngày: 28-05-2014 - 11:24 AM

Vấn đề an ninh tất nhiên là vô cùng quan trọng đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh. Để đảm bảo an toàn nhiều doanh nghiệp sử dụng đến sự hỗ trợ của các loại hình dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp trong thời gian dài.

Chi tiết
Sự thật về tốc độ phát triển của công ty bảo vệ

Sự thật về tốc độ phát triển của công ty bảo vệ

Ngày: 28-05-2014 - 11:23 AM

Có những lúc ngành bảo vệ luôn có sự chuyển biến không tích cực và nhu cầu của xã hội ngày một cao hơn đôi lúc cung không đủ cầu đẫn đến các tình trạng khan khiếm bảo vệ.

Chi tiết
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Điện thoại:
0933 709 365

HOTLINE

HOTLINE HOTLINE

Điện thoại:
093.678.7088

Tổng Giám Đốc ( Huỳnh Ngọc Hạnh )

Tổng Giám Đốc ( Huỳnh Ngọc Hạnh ) Tổng Giám Đốc ( Huỳnh Ngọc Hạnh )

Điện thoại:
093.370.9365

Giám Đốc Kinh Doanh ( Trương Đình Nguyên )

Giám Đốc Kinh Doanh ( Trương Đình Nguyên ) Giám Đốc Kinh Doanh ( Trương Đình Nguyên )

Điện thoại:
090.989.9111

Giám Đốc Điều Hành ( Nguyễn Văn Hốc)

Giám Đốc Điều Hành ( Nguyễn Văn Hốc) Giám Đốc Điều Hành ( Nguyễn Văn Hốc)

Điện thoại:
0898 914 365

Tuyển Dụng & Đào Tạo (Nguyễn Văn Hốc)

Tuyển Dụng & Đào Tạo (Nguyễn Văn Hốc) Tuyển Dụng & Đào Tạo (Nguyễn Văn Hốc)

Điện thoại:
0898 774 365

Kế Toán ( Trần Minh Luân )

Kế Toán ( Trần Minh Luân ) Kế Toán ( Trần Minh Luân )